Van Dielen puntnl

Contact |Links

Wie zijn wij ?

De familienaam "van Dielen" is op dit moment tot het jaar 1700 te herleiden. Onze Enschedese tak van "van Dielen" is tot aan dit jaartal terug te leiden naar Jan van Dielen die woonachtig was in het achterhoekse dorp Silvolde. Informatie over onze familietak van voor het jaar 1700 is echter tot op heden niet gevonden. Reden kan zijn dat er een herschrijving heeft plaatsgevonden van de familienaam.

van Dielen familiekiekje

Ook komt de naam "van Dielen" voor in Amsterdam, Utrecht en de Betuwe. Echter is er tot op heden geen bewijs gevonden tot verwantschap met deze drie takken. Dit geldt ook voor de "van Dielen" tak in Amerika. Sterker nog, deze laatste tak is in 1906 onstaan door ene Bernardus Wilhelmus Harterink uit Gendringen, die zich bij aankomst in Amerika heeft laten inschrijven als zijnde een "van Dielen" en daar een gezin heeft gesticht. Zo zijn er wel verwante naamdragers woonachtig in de omgeving van Bocholt, dat in het naburige Duitsland ligt. Hiervan is bekend dat zij zich hier vanuit de achterhoek hebben gevestigd.

Hoe de naam "Van Dielen" is ontstaan is ook nog niet duidelijk. Het voorvoegsel "van" duidt er op dat de naam waarschijnlijk is ontstaan als aanduiding van een plaats, gehucht of mogelijk een adres. In Nederland heeft men dit tot op heden niet terug kunnen vinden. Daar de achterhoek een grensgebied is, is het niet geheel ondenkbaar dat het uit Duitsland kwam.

 
 
Parenteel op te vragen via Mail (contact)
Bron: Parenteel geschreven
door Leo van Stippent
Laatst gewijzigd: 02 januari 2013
 
 
 

Kwartierstaat op te vragen via Mail (contact)

Bron: Cirkeldiagram gemaakt
door dhr. J.J. de Boer
Laatst gewijzigd: 29-12-2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Elke informatie die ons hierin verder zou kunnen helpen is natuurlijk zeer welkom.
Neem dan gerust contact op.